www.milpos.sk
Dátum- čas

Menu
Kategórie článkov
Kalendár archívu článkov
apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Panoráma obce

Aktuality

Aktuality pre obec

1 2 3 5
KLIK fotoalbum

Opäť po roku sa v polyfunkčnom objekte v Milpoši stretli milovníci folklóru na deviatom ročníku podujatia Tak sebe tu žijeme.

Ani tento rok nás organizátori, MSS Milpošan a ŽSS Milpošanka nesklamali a pozvali hostí, ktorí toto podujatie naplnili spevom, hudbou, tancom a vtipom.

Okrem stálych hostí, ktorí sa fašiangov na Milpoši zúčastňujú každoročne, sme privítali aj nové tváre: Parobci z Dvorianok a MSS Brežina z Bertotoviec nám ukázali, že sa právom hrdia množstvom víťazstiev z folkórnych podujatí.

K dobrej nálade prispeli aj domáci, milpošské deti z DSS Čatinka, MSS Milpošan a na záver ŽSS Milpošanka, ktorá pri príležitosti svojich 10. narodenín na tomto podujatí pokrstila aj nové CD.

Krstným otcom bol Milan Rendoš a ako správny krstný otec na záver nášho fašiangového podujatia rozpúdil poriadnu zábavu spolu s Muzikou Milana Rendoša.

Veríme, že všetci tí, ktorí si 4.2.2024 našli cestu na Milpoš a zavítali na naše folklórno- fašiangové popoludnie, sa nabili pozitívnou energiou, ktorú dokáže dať len folklór a ľudia, ktorí sa mu venujú.

Tešíme sa opäť o rok na jubilejnom, 10. ročníku.

Marcela Pillárová

KLIK fotoalbum

Predvianočné obdobie sa nám všetkým spája s prípravami, pečením, upratovaním, duchovným stíšením…

V DSS Čatinka je toto obdobie naplnené aj prípravami na nové vianočné pásmo, ktoré už tradične s deťmi chystáme. Tento rok sme poctivo trénovali vinše, šarišské koledy, hudobný doprovod v rámci pásma s názvom „Pospešce pastuškove.“

Poctivá príprava priniesla svoje ovocie a prvýkrát sme toto pásmo predviedli 22.12.2023v Galérii mesta Lipany a divákom sme spríjemnili predvianočné chvíle. Následne DSS Čatinka priniesla radosť z narodenia malého Ježiška aj 25.12. v rímskokatolíckom kostole v Milpoši a 26.12. aj v gréckokatolíckom chráme v Milpoši.

Sme radi, že sme aj tento rok vďaka usilovnej práci detí z DSS Čatinka a pomoci ich rodičovmohli priniesť oživenie vianočných sviatkov a pripomenúť si tradície nášho šarišského regiónu.

Marcela Pillárová

KLIK fotoalbum

Po minuloročnom prvom ročníku vianočnej kapustnice pre starších a opustených našej farnosti sa organizátori rozhodli toto milé podujatie zopakovať. Tentokrát medzi sviatkami, 29.decembra.

Stretnutie otvoril o.Jozef Špes, spoločnou modlitbou, a potom si už prítomní pochutnali na výbornej kapustnici, ktorú pripravili pani Magdaléna Hrabčáková a Monika Straková. Najmladší zbor našej farnosti spríjemnil posedenie vinšami, hrou a spevom kolied. Členky farskej charity – Monika Cenkerová, Mária Poráčová a Mária Pillárová sa postarali, aby hosťom nič nechýbalo, ani tým, ktorí pre chorobu nemohli prísť. Veľké poďakovanie patrí aj pánovi starostovi, Ladislavovi Rabatinovi, ktorý poskytol a zútulnil priestory, kde sa stretnutie konalo.

V radostnej atmosfére sviatkov sa mnohí začali zdieľať s prežívaním Vianoc v ich detstve. Spontánne rozhovory, živé spomienky, spev kolied i úsmevy na tvárach zúčastnených svedčili, že akcia mala zmysel a prispela k dobrému pocitu všetkých – organizátorov aj pozvaných. Tešíme sa opäť o rok!

Christos raždajetsja!

Veronika Andraščíková

KLIK fotoalbum

17. decembra 2023 sme v našej farnosti zavŕšili oslavy dvadsiateho výročia slávnostnou svätou liturgiou spolu s vladykom Petrom Rusnákom, spojenou s posviackou nových lavíc. K prestolu boli, okrem iných, pozvaní aj o.Michal Zorvan, ktorý stál pri zrode našej farnosti, a taktiež o.Richard Harvilko, ktorý u nás následne dvanásť rokov pôsobil a ukončil výstavbu farskej budovy.
Slávnosti predchádzala aj krátka duchovná príprava. Počas týždňa sa nám na sv.liturgiách prihovorili o.Robert Krolak, o.Erik Hrabčák i redemptorista, brat Gorazd a nasmerovali náš duchovný zrak k uvedomeniu si dôležitosti spoločenstva v cirkvi, ktoré sme pozvaní vo vzájomnej láske ako farnosť tvoriť a žiť.
Vychádzajúc z evanjeliového podobenstva o pozvaní na hostinu vladyka Peter, v slávnostnej homílii, vyzval všetkých k prijatiu pozvania od nášho nebeského Otca, ktoré nám neustále bez výhrad a s láskou ponúka. Povzbudil nás, že ja my sa môžeme stať anjelmi, ktorí napĺňajú náš chrám a sú svedkami pre iných.
Po svätej liturgii vladyka spolu s o.Jozefom Špesom ocenil tých, ktorí pomáhali a podieľali sa na rekonštrukcii interiéru nášho chrámu i tých, ktorí slúžia upratovaním, spevom alebo prácou s deťmi a mládežou.
Sme vďační za tento požehnaný čas, za dar spoločenstva a všetky milosti, ktoré môžeme v našej farnosti získavať. Nech na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla, jej patrónov, ďalej rastie na Božiu slávu vo viere, jednote a láske.
SLAVA ISUSU CHRISTU!

(Veronika Andraščíková)

Homília vladyku Petra Rusnáka z príležitostí 20. výročia zriadenia farnosti Milpoš

KLIK fotoalbum

         Dnes 1. novembra sme si pripomenuli Sviatok všetkých svätých, druhý november patrí Pamiatke zosnulých. A hoci oba sviatky ľuďom často splývajú do jedného, ide o dve rôzne udalosti. Oba sviatky sú dnes na Slovensku vnímané ako pripomenutie si zosnulých predkov. Obdobie na prelome októbra a novembra sa označuje jednoducho ako dušičky.
Sviatok všetkých svätých, ktorý pripadá na 1. novembra a považuje sa za deň pracovného voľna, v kostoloch si ho pripomína katolícka cirkev. Oslavuje sa život tých, ktorých vyhlásila za svätých za ich neochvejnú vieru a kresťanské skutky. Pamiatka zosnulých potom patrí všetkým, ktorí už nie sú na tomto svete, no žijú v srdciach svojich príbuzných, priateľov či známych.
          Keď sa skončil ich život, aj oni akoby odleteli, podobne ako lístie padajúce zo stromov. Spadnutý list je ako ukončený život. Napriek tomu, že lístie na jar opäť narastie a medzi nami pribudnú novonarodení, tí, čo už opustili pozemský život, sa už nikdy nevrátia. Zostáva nám iba spomienka na ich dobré skutky, dobré rady, príklad života. Nastal čas, keď viac ako inokedy myslíme v modlitbách na našich drahých zosnulých a prosíme za spásu ich duší. Vždy, keď strácame milovanú osobu, a stojíme nad hrobom či pri cintorínskom kríži, uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. Vtedy si v mysli preberáme, ako konáme vo svojom živote. Čo by sme mohli urobiť lepšie, a v čom by sme sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme si, že máme ešte čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu. Máme čas, ktorý nám dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby sme sa stihli pripraviť, aby sme mu – keď príde naša jeseň – mohli odovzdať zdravú a hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré majú hodnotu pre večnosť.
          V našej farnosti sme sa zišli aj tohto roku  pri hlavnom kríži na cintoríne, kde za účasti o. Jozefa, správcu farnosti Milpoš bola o 10:30 hod. odslúžená panychída s čítaním hramot. V chráme potom pokračovala sv. liturgia za zosnulých, s povzbudením k modlitbe za zosnulých pre všetky duše v očistci, ktoré môžu získať odpustky. Prostredníctvom odpustkov, duchovného daru posielaného zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú od dôsledkov hriechov, ktoré spáchali počas pozemského života. Veriaci sa prichádzajú modliť k hrobom, lebo je to okrem spovede, modlitby a svätého prijímania jedna z možných podmienok na získanie odpustkov.
          Vieme, že Pán nežiada od nás veľa. Možno len trochu viac ochoty, lásky a trpezlivosti. Nechce, aby sme premárnili svoj život na zemi, ale aby sme si vážili každý nový deň a uskutočňovali jeho príkaz lásky. Preto ho prosme aj v tieto dni, aby naplnil naše srdcia novou nádejou a láskou a dal nám odvahu, aby sme s pokorou a odovzdanosťou prijímali životné skúšky, a tak boli pripravení, keď nás k sebe povolá.

Aby spomienky nezhasli
Slnovrat – Konečná

Zdroj: internet

Jeff

 

KLIK fotoalbum

          Druhý augustový deň bol pre našu obec výnimočný. Zavítalo k nám totiž Rádio Regina a v priamom prenose odvysielalo reláciu Regina v regióne v šarišskom nárečí. Moderátorke Ivete Vaculovej sa pri mikrofóne vystriedalo viacero hostí – obyvateľov obce Milpoš, ktorí jej priblížili históriu, tradície a všetko, čo súvisí s našou obcou.
          Ako prvý začal svoje rozprávanie o obci, starosta obce Milpoš, Ladislav Rabatin. Po ňom sa pri mikrofóne vystriedali všetci vedúci folklórnych skupín – Milpošan, Milpošanka a Čatinka. Tieto súbory spestrili vysielanie aj svojim spevom. Históriu našej obce priblížil Mikuláš Adzima a veľmi obohacujúcim pre nás všetkých bolo aj rozprávanie pani Kataríny Petrušovej, ktorá svoj vstup ukončila veľkým želaním, aby ľudia a deti nikdy nezažili hlad tak ako ho v minulosti zažívala ona a jej rovesníci. Veľká časť programu patrila folkóru, a preto sme nemohli zabudnúť na pani Máriu Hlopkovú – autorku milpošského kroja. Ako ďalšiu Iveta Vaculová vyspovedala aj Emíliu Bučinovú – rodáčku z Milpoša, milovníčku folklóru s krásnym hlasom. Záver relácie patril Jánovi Figurovi, rezbárovi a autorovi snehových sôch, ktoré v zimnom období tešia najmä našich najmladších obyvateľov.
          Relácia mala veľký úspech, množstvo Milpošanov si osobne prišlo pozrieť nahrávanie v priamom prenose. Zvukári aj samotná moderátorka boli nadšení z našej obce a zhodli sme sa na tom, že „ozdaj ne posledni raz sme še vidzeli a čuli v Regine.“ Milá Regina, dovidenia čoskoro.

Marcela Pillárová

Zvukový záznam z priameho prenosu relácie Regina v regióne – Milpoš

KLIK fotoalbum

          V nedeľu, 2.júla, sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť na sviatok svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov nášho chrámu.
          Slávnosti predchádzala aj krátka duchovná príprava, ktorá začala už v piatok. V homílii sa na sv.liturgii prihovoril o.Jozef Maretta. Pozval nás uvedomiť si, ze Boh s každým z nás počíta, napriek našej nedokonalosti a hriešnosti, práve tak, ako rátal s Petrom a Pavlom. Po liturgii nasledovala obohacujúca prednáška na tému „Diabol kradne maličkých.“
         Mnohí sme mali možnosť využiť počas týchto dní aj prijatie Sviatosti zmierenia a pripravení vstúpiť do slávenia, ktoré začalo už v sobotu podvečer Veľkou večierňou.
          Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej svätej liturgie bol o.Rastislav Baka. Eucharistiu slávil spolu s o.Jozefom Špesom a o.Jozefom Kandráčom, novým správcom rímskokatolíckej filiálky Milpoš. Otec Baka nás v homílii povzbudil znova uveriť pravému Bohu, ktorý jediný dáva nášmu životu správny smer a nechce, aby sme skončili v špine nášho hriechu. Pozval k oslave Nebeského Otca každodennými drobnými skutkami i spevom na sv.liturgiách. Na tej dnešnej, slávnostnej, sa do spevu radostne zapojili aj starší zakladatelia Zboru sv.apoštolov Petra a Pavla a spolu s mládežou vytvorili kantorovaním a piesňami naozaj oslavnú atmosféru.
          Ďakujeme za požehnaný čas v spoločenstve našej farnosti, o.Jozefovi a všetkým slúžiacim a posluhujúcim za prípravu tohto krásneho dňa.

SLAVA ISUSU CHRISTU!

Veronika Andraščíková

KLIK fotoalbum

          Prvá júnová nedeľa bola pre gréckokatolíkov v našej farnosti výnimočná. 4.6.2023 totiž Elenka, Noemi, Damián, René a František pristúpili prvýkrát k prvej svätej spovedi. Príprava na tento veľký deň začala už pred niekoľkými mesiacmi. Na celú prípravu dohliadal duchovný farnosti, o. Jozef Špes. Venoval sa nielen deťom, ale počas obdobia príprav navštívil aj rodiny týchto detí. Motivoval aj nás, rodičov, aby sme boli vzorom pre naše deti, pravidelne pristupovali k sviatostiam, lebo živý príklad rodičov je veľmi dôležitý pri ich kresťanskom formovaní. Svätá liturgia počas ktorej naše deti prijali prvýkrát sviatosť
zmierenia a s čistým srdcom prijali Ježiša, bola nádherným spoločne stráveným časom, pretože ako hovorí pápež František:
„ Eucharistia nás robí silnými, aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov a žili ako praví kresťania.“ A toto je vrúcnym želaním nás, rodičov,aby z týchto detí vyrástli praví kresťania prinášajúci duchovné ovocie.

Marcela Pillárová

          Večery na dedine mali svoje čaro. Ako deti sme sedávali na  bukoch, či jedliach uložených pri potoku, opretí o vŕby, aby sa neskotúľali do potoka. Tu prebiehali rozhovory na rôzne témy. Najčastejšie sme sa rozprávali o tom, ktorý rod je starší a ako sa dostal do Milpoša. S otvorenými ústami sme počúvali starých chlapov, keď nám rozprávali, ako to niekedy bolo a ako sa Milpoš rozširoval o nové priezviská. Zaujímavé boli výklady starcov o tom, ako sa kto dostal k svojmu priezvisku.

          Začali sme výzvou: „No ujku, povice nám daco o…“ (tu sme si vybrali ťažké priezviská ako Cenker, Kapľafka, Balentovo, Petropetri, Pencak, Cuglévič atď.) No a ujko či dzedo začal: „Tak dzeci, s tima Cenkerovima to bulo tak: Na Milpošu bul dakedi panski majir a ket prestal vinášac, tak ho pán, volal sa Péči, predal. Kúpili ho ľudze spoza verchov – Hutňani, Piľar, Cenker, Legnavský. Dneška vám povim daco o Cenkerovich. Mi tu na Milpošu jim hvarime CENGERovo. Oni ku svojemu priezvisku prišli dávno, pradávno. Hvari še, že oni še priscahovali z Germanii –  Nemecka a že jich bulo dzešec. Dzešec po nemecky še píše zehn, ale číta še cen a ger znamenalo, že prišli z Germanii -Nemecka. (pri spodobovaní sa g zmenilo na k, cen g-k er) Sameperše prišli do Venécii, to je časť Lukova, dze bula prvá skláreň a založili ju Taliani, pochádzajúci z Venézii a tich Nemcoch prijali jak odborníkoch na sklo.“

          Moje bádanie potvrdilo existenciu sklární v Livovskej Hute. Píše sa o nej v Nových obzoroch, vydaných prešovským múzeom. Výskum na vlastnú päsť robil aj Anton Kyjovský a výsledky výskumu mi pred odchodom do večnosti odovzdal. Anton Kyjovský píše: „Venécia bola založená  roku 1410, niekedy okolo roku 1601 sa tu datuje aj príchod sklárov do tejto oblasti. Sklo sa vyrába z kremenného piesku, ktorý sa taví pri  teplote nad  1200° Celzia. Aby znížili teplotu tavenia pridávali k nemu potaš, ktorú získavali z popola, keďže kremenného piesku a stromov bolo v Čergovskom pohorí dostatok, tak sklárne fungovali. Keď sa vyčerpali suroviny a drevo, postupovalo sa ďalej do livovských hôr. Osade, ktorá pri sklárni vznikla, dali meno Livovská Huta, bolo to po roku 1683.“ Ako píše Anton Kyjovský, najprv sa tejto osade hovorilo Horný Livov, ďalej píše, že existuje dokument, ktorý posol menom Cenker nosil do Salanca (dnes Slanec), kde gróf Forgáč býval.
          Pavlovič uvádza, že pri sčítaní ľudí v roku 1869 bývali v Livovskej Hute v dvoch domoch rodiny Czenker. V dome č.12 býval Jozef Cenker nar.1819 s manželkou Zuzanou z rodu Dančak, narodenou 1825. Bývali s nimi deti Michal 1851, Mária 1854, Zuzana 1858, Barbara 1863, Adam 1865, a Ján 1869.

          V dome č. 15 býval Ján Cenker nar.1824 s manželkou Annou z rodu Šveda, narodenou 1830, mali deti Jána 1849, Štefana 1852, Bazila 1858, Michala 1863, Gustáva 1866 a Máriu 1869.

          Na milpošskom cintoríne je náhrobný kameň na ktorom je tento nápis: „Tu s Bohom spočíva Michailova rodz. Anna Šveda, ktorá zomrela 2.marca 1922 ako 52 ročná. Postaviť dal jej muž Michal Cenker.“ Táto Anna sa musela narodiť v roku 1870, čo by zodpovedalo, že jej muž bol Michal z domu č.15, nar.1863.

         Podľa sčítania ľudu z roku 1930, sa Cenkerovci prisťahovali do Milpoša v roku 1920. V tom čase mal ich dom č.4 a bývali tam tri rodiny:

  • Michal, nar.1863, manželka Mária 1871
  • druhú rodinu tvoril Michal, nar.1901 a Júlia rod. Dančaková z Livova, nar.1903 s deťmi: Ján, Peter, Mária, Jozef
  • tretia rodina Mikuláš, nar.1907 a Anna rod. Chomová, tiež z Livova. Sňatok mali 19.VIII.1930. Ďalšie sčítanie bolo až v roku 1940.

        Mikuláš Adzima

 

KLIK fotoalbum

          Na Veľký piatok 7.4.2023 sa mala v našej obci konať spoločná krížová cesta veriacich oboch obradov. Táto krížová cesta mala byť putovaním s Ježišom na jeho ceste na Golgotu. Kvôli nepriaznivému počasiu sa krížová cesta nakoniec uskutočnila v gréckokatolíckom chráme za hojnej účasti veriacich. Spoločne sme tak strávili čas s Ježišom a mohli sa započúvať do jednotlivých zastavení.
          Krížovú cestu viedli obaja kňazi – o. Jozef Špes a o. Miroslav Turčík. Spoločnou modlitbou sme tak mohli znova prežiť najsilnejší kresťanský príbeh všetkých čias.

1 2 3 5
Počítadlo návštev
215852
Používateľov dnes : 104
Tento rok : 27814
Celkom užívateľov : 215851
Náhľady dnes : 270
Celkom náhľady : 1245459
Kto je on-Line : 1
Priame prenosy obradov
z Chrámu sv. apoštolov
Petra a Pavla v Milpoši
Anketa
Ohodnoťte našu webstránku?
Kalkulačka

Počasie