www.milpos.sk
Dátum- čas

Menu
Kategórie článkov
Kalendár archívu článkov
jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Panoráma obce

Aktuality ZŠ

Aktuality pre základnú školu

1 2 3 6
KLIK fotoalbum

          V nedeľu popoludní v kultúrnom dome znela hudba a  spev žiakov základnej a materskej školy v Milpoši. Konala sa tu súťaž v speve pod názvom Milpošská hviezdička. Aj na tomto 27. ročníku súťažili žiaci v dvoch kategóriách. I. kategóriu tvorili žiaci materskej školy a 1. a 2. ročníka základnej školy. II. kategóriu žiaci 2. a 4. ročníka.  Hudobne spevákov doprevádzal pán riaditeľ Sontag. Porota v zložení Vierka Horňáková, folklóristka a speváčka ľudových piesní, Ján Bak, učiteľ dychových nástrojov na Základnej umeleckej škole  v Prešove a Sabinove, Gabika Mihalíková, učiteľka klavíra na Základnej umeleckej škole v Lipanoch, rozhodla o poradí takto:

         I. kategoria

 1. miesto: Ema Figurová

 2. miesto: Michaela Straková

 3. miesto: Jakub Hrabčák

       II. kategória

 1. miesto: Damián Pillár

 2. miesto: Noemi Džačovská

 3. miesto: Elena Figurová

Cenu sympatií diváka si odniesol škôlkár Matej Straka.

Ďakujem rodičom za pomoc a podporu detí, aj v tomto smere, kolegyniam za pomoc pri príprave a OcÚ v Milpoši za finančnú podporu.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

V nedeľu 10.12. sme privítali pred OcÚ Mikuláša. Pred jeho príchodom vystúpili žiaci materskej a základnej školy s koledami a vinšami. Aj keď bola zima a tma, podali krásny výkon. Po nich vystúpila  detské  združenie Čatinka a združenie žien z Milpoša –  Miľpošanka. Počas programu sa mohli prítomní zohriať ponúkaným čajom. Tento rok, po druhý krát ponúkla základná škola rôzne drobnosti a výrobky žiakov v rámci vianočnej burzy. Nakoniec Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný stromček a rozdal deťom balíčky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tejto tradičnej a príjemnej spoločenskej udalosti.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

8.11. 2023 nás aj túto jeseň navštívilo divadlo Portál s rozprávkovým predstavením Zbojnícka princezná. Opäť nesklamali. Nie len žiaci sa pri ich predstavení zabavili. Už teraz sa tešíme na ich ďalšie vystúpenie.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

Počas mesiaca október žiaci nosili do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa im podarilo vypestovať na poliach, záhradách a sadoch. Nádherné plody rôznych tvarov a veľkostí sme obdivovali na chodbe, kde sme si z nich urobili výstavku. Viedli sme rozhovory o zelenine, ovocí, jesennej prírode, prácach na poliach a rôznych činnostiach v tomto ročnom období. Počas pracovného vyučovania nám štvrtáci a tretiaci pripravili z tejto zeleninky chutné šaláty, ktoré mali možnosť ochutnať všetci žiaci.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať rodičom a starým rodičom za spoluprácu.

uč. Štefančíková

KLIK fotoalbum

V mesiaci október sme sa zapojili do výzvy s názvom „Ponožkový október“. Podarilo sa nám vyzbierať 30 párov ponožiek, za čo patrí rodičom aj zamestnancom školy jedno veľké ĎAKUJEME. Ponožky odovzdáme organizácii Podaj ďalej, ktorá ich odovzdá ľuďom v núdzi.

Štefančíkova, uč. ZŠ

KLIK fotoalbum

Tohto roku v mesiaci november sa naša základná škola po prvý krát zapojila do informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Žiaci druhého a tretieho ročníka súťažili v kategórii Drobec, kde sa úspešnými riešiteľmi stali: Ján Špes (72 bodov), Ema Figurová (56 bodov) a Jakub Hrabčák (56 bodov). Žiaci štvrtého ročníka súťažili v kategorii Bobrík a úspešným riešiteľom tejto kategórie sa stal Matúš Drabiščák (60 bodov). Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a povzbudzujeme aj tých, ktorí nezískali titul úspešných riešiteľov, aby nezanevreli a  neúnavným trénovaním tento titul v budúcnosti dosiahli.

uč. Štefančíková

Text

       V poslednom týždni školského roku sme absolvovali niekoľko aktivít, ktoré zvykneme práve v tomto čase realizovať. Novinkou bol turnaj vo vybíjanej spolu so ZŠ Lúčka a Dačov. Dopravné dopoludnie sme mali v utorok, v stredu sme vydávali učebnice na nový školský rok a vo štvrtok sme mali rozlúčku so štvrtákmi. Bližšie informácie a fotografie o týchto aktivitách sú na stránke EduPage. V piatok 30.6.2023, za prítomnosti pedagógov ZS a MŠ, starostu obce p. Rabatina a o. Špesa, sa v telocvični základnej školy konalo slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023.

Text
 
         
          Po príhovoroch Mgr. Štefančíkovej, p. starostu a o. Špesa boli odmenení knihou Moje Slovensko štvrtáci, ktorí pokračujú na druhom stupni v Lipanoch a Pečovskej Novej Vsi. Do 5. ročníka odchádzajú: Dominik Červeňák, Nina Hrabčáková, Lea Petríková, Karina Pillárová, Tamara Poráčová a Timea Straková.

 

          Ďalej boli odmenení žiaci v jednotlivých triedach, za výchovno-vzdelávacie výsledky počas školského roku. Triedni učitelia vybrali týchto žiakov: Michaela Straková 1. ročník, Tomáš Červeňák 1.ročník, Maxim Straka 2. ročník, Matúš Drabiščák 3. ročník a Tamara Poráčová 4. ročník.

Následne boli vyhodnotené zbery.

Zber prvosienok:
       1. Noemi Džačovská      6 kg 819g            

 1. Darina Červeňáková  6 kg 684g
             
 2. Martin Dzurko            4kg 485g   

SABI viečka:      
      1. Paulína Andraščíková 800ks                     

 1. Maxim Straka              706ks
                           
 2. Alica Petríková            650 ks

SABI tetrapak:
      1. Adam Straka 4kg, Tamara Poráčová 4kg

 1. Nina Hrabčáková 3kg, Jakub Hrabčák 3 kg
 2. Paulína Andračšíková 2 kg

Za účasť v zbere SABI: René Džačovský, Barbora Pillárová, Martin Semančík, Ján Špes

Ďakujem žiakom za ich prácu počas školského roku, rodičom za spoluprácu a želám v zdraví prežité letné prázniny.

Ďakujem o. Špesovi a o. Turčíkovi za ich prácu  so žiakmi na hodinách náboženskej výchovy a o. Turčíkovi želám oddané ovečky na novom pôsobisku.   

Ďakujem kolegyniam Mgr. Štefančíkovej, Mgr. Sedlákovej, p. Figurovej  p. Hrabčákovej za ich prácu a súčinnosť pri chode školy.

Ďakujem p. Petrušovej za jej prácu a poďakovanie za spoluprácu patrí aj zriaďovateľovi – OcÚ V Milpoši.

Všetkým želám, ešte raz, v zdraví prežité letné prázdniny, dovolenky a teším sa na ďalšiu spoluprácu!

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Hovorí sa, že keď je niečo dobré, tak to trvá. Verím, že sa to týka aj speváckej súťaže Milpošská hviezdička, ktorá sa koná v závere školského roku v spolupráci základnej školy a OcÚ. V tomto roku už 26. krát si prišli diváci vypočuť škôlkárske a školácke hlásky nádejných spevákov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. I. kategóriu tvorili žiaci materskej školy a žiaci 1. a 2. ročníka. V II. kategórii  boli žiaci 3. a 4. ročníka. O výslednom poradí rozhodovala porota v zložení: Veronika Janigová – učiteľka tanca na ZUŠ v Lipanoch, Kristína Ščecinová – učiteľka hry na klavír na ZUŠ v Lipanoch a Annamária Andrašková – speváčka. V tomto ročníku súťažilo 21 detí, takže porota to mala naozaj ťažké. Nakoniec rozhodla:

       I.kategória

 1. miesto: Adam Straka 1. roč.
 2. miesto: Michaela Straková 1. roč.
 3. miesto: Ema Figurová 1. ročník

 

      II. kategória

 1. miesto: Damián Pillár 3. roč.
 2. miesto: Nina Hrabčáková 4. roč.
 3. miesto: Noemi Džačovská 3. roč.

Cenu sympatií prítomných divákov získala Nina Hrabčáková.

          Porota sa rozhodla udeliť aj svoju cenu sympatií. V I. kategórii zaujala porotu Anna Gargalíková z materskej školy a v II. kategórii Lea Petríková zo 4. ročníka, ktorá aj celú súťaž super moderovala.

          Veľmi príjemným spestrením súťaže bolo vystúpenie tanečnej skupiny, ktorú na ZUŠ v Lipanoch vedie p. uč. Janigová a v ktorej účinkovali aj naši žiaci Miška Straková a Adam Straka a vystúpenie našich žiakov Janíka Špesa s akordeónom a Pavlínky Andraščíkovej s flautou.

          Ďakujem OcÚ za finančnú podporu tejto akcie a poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí podporujú svoje ratolesti aj v tomto smere a verím, že sa aj o rok stretneme v takom hojnom počte. Ďakujem!

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

… „Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera.“…  Milan Rúfus

Otcovia sú dôležití!

Odovzdávajú deťom skúsenosti, dodávajú im odvahu a zároveň ich chránia. No byť otcom je tou najťažšou rolou v živote muža. Preto tento sviatok slúži na oslavu a uznanie otcov a ich úlohy v našich životoch.

Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane štáte Washington, už v roku 1910, kedy si istá američanka chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej, ktorý po smrti manželky musel vychovávať šesť detí sám. Ona vnímala svojho otca ako hrdinu. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň otcových narodenín 19. júna 1910. V roku 1966 prezident Lydon Jonson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov. (zdroj net.)

Aj my sme si chceli uctiť otcov z našej dediny a preto sa dňa  10. 06. 2023 na ihrisku pri škole uskutočnil 6-ty ročník Dňa otcov, ktorý sa po prvýkrát konal v areáli školy v spolupráci Základnej školy v Milpoši, OcÚ, o. Špesom a o. Turčíkom. Na vynovenom ihrisku nás privítal p. starosta, prihovoril sa p. riaditeľ, o. Turčík ktorý obdaroval otcov textom modlitby pre otcov  a krátku modlitbu predniesol o. Špes. Program pokračoval piesňou venovanou otcom a zamyslením, čo je to vlastne rodina, ktoré nacvičil so žiakmi p. riaditeľ. Celý pedagogický zbor zabezpečil zaujímavé a verím, že aj zábavné súťažné disciplíny. Prvou bolo v časovom intervale jednej minúty preniesť za pomoci špongie na riad čo najviac vody do odmerky, druhou disciplínou bolo prenášanie stavebnice lega na papierovom tanieri pripevnenom na stuhách na určené miesto bez toho, aby kocka spadla. Asi najvtipnejšou aktivitou bol portrét otcov, ktorý vytvárali deti s očami previazanými  šatkou. Mnohí tatkovia boli na nespoznanie?. Poslednou disciplínou bol nácvik tanca, kde sme mamky učili náš nový tanček. Tancovanie sa nám tak zapáčilo, že  sme nezostali iba pri jednom tančeku….?. Po ukončení disciplín nasledoval voľný program, samozrejme nesmel chýbať futbal. Prvý zápas odštartovali synovia verzus otcovia, ktorý vyhrali, ako inak synovia. Nasledovali dcéry verzus otcovia a keďže ich nebolo dosť, pomohli sme všetky ženy, no napriek nadpočetnej presile sa nám nepodarilo otcov premôcť a tak po neúprosnom boji vyhrali ?. Počas celého popoludnia nás sprevádzal skvelými skladbami DJ Koly. V rámci podujatia sa podávali  grilované klobásky, guláš,  káva, voda so sirupom, nanuky, čokolády a to všetko zdarma vďaka OcÚ Milpoš. Koláčikmi a šalátom nás pohostili pedagógovia. Deti mali možnosť vyšantiť sa na skákacom hrade, pochutiť si na cukrovej vate, pukancoch, a množstve iných dobrôt. Zábava pokračovala do neskorého večera.

Verím, že sme si všetci tento deň užili do sýtosti a naši otcovia pocítili, ako ich deti potrebujú, obdivujú a ľúbia.

Touto cesto by som sa chcela poďakovať všetkým organizátorom tohto nádherného popoludnia a takisto všetkým zúčastneným.

 

Štefančíková, uč. ZŠ

KLIK fotoalbum

Stalo sa pravidlom, že v závere školského roka žiaci absolvujú školské výlety. My sme sa rozhodli navštíviť Solivar v Prešove a Opálovú baňu v Červenici pri Prešove. 

        Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold s budovou gápľa, četerne, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.

Prehliadka trvala hodinu a pol a my sme sa od sprievodcu dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Mali sme možnosť vidieť gápeľ, varne, sklad soli ……… a ďalšie fascinujúce miesta v tomto komplexe.

       Potom sme pokračovali k Opálovej bani. Napríklad, vedeli ste, že táto opálová baňa bola prvá na svete? Opálové bane pri obci Červenica boli až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku a Austrálii v 19. storočí jedinou ťaženou lokalitou na svete. Slovenský drahý opál si zvlášť obľúbili členovia rodiny cisára Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší opál menom Harlekýn našli v roku 1775 na dne potoka v osade Červenica a dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. Kým sme vstúpili do bane, dostali sme prilby. V  bani, kde bolo 5°C, sme sa zdržali hodinu, kráčali sme po úzkej štôlni JOZEF a počúvali  informácie od sprievodcu. Hlavné banské chodby majú dĺžku viac ako 30 km a sú rozložené na 15-tich obzoroch (,,poschodiach,,).

        Po prehliadke bane sme sa zdržali v areáli, posilnili sa a vydali na spiatočnú cestu. Cestou sme sa ešte zastavili v Dulovej Vsi na zmrzlinu. Zaslúžili sme si!

Myslím si, a nie len ja, že máme za sebou jeden z najzaujímavejších výletov.

 

Sontag, riad. ZŠ

1 2 3 6
Počítadlo návštev
231534
Používateľov dnes : 80
Tento rok : 43496
Celkom užívateľov : 231533
Náhľady dnes : 138
Celkom náhľady : 1286528
Kto je on-Line : 2
Priame prenosy obradov
z Chrámu sv. apoštolov
Petra a Pavla v Milpoši
Anketa
Ohodnoťte našu webstránku?
Kalkulačka

Počasie