www.milpos.sk
Dátum- čas

Menu
Kategórie článkov
Kalendár archívu článkov
marec 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Panoráma obce

Aktuality ZŠ

Aktuality pre základnú školu

KLIK fotoalbum

          V piatok 26.6. sme s materskou školou zorganizovali cvičenia v prírode. Na futbalovom ihrisku boli pre všetkých prichystané súťaže, v ktorých si žiaci mohli vzájomne zmerať sily. Po súťažiach bola možnosť opiecť si slaninku či špekáčik. Mnohí túto možnosť využili.  A tak dobre najedení a správne unavení sme sa okolo obeda vracali domov.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli.

          K týmto miliónom žiakov sme sa pripojili aj tento rok v počte 21. Súťažili sme 27. marca, v minulom týždni nám prišli výsledky a dnes sme ich vyhodnotili. Z našich súťažiacich dvaja splnili podmienky k získaniu diplomu – úspešný riešiteľ a ostatných potešil účastnícky diplom.

          Je to len jedna z aktivít, kde sa snažíme zapájať našich žiakov, aby získali nové skúsenosti, zručnosti a reprezentovali  svoju školu a obec.

 

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          V piatok 12. mája sme sa zúčastnili okresného kola celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023, ktoré v tomto roku organizovala ZUŠ v Sabinove. Speváci súťažili v troch kategóriách. Naša škola mala zastúpenie v I. kategórii (1. – 3. ročníky), kde zabojoval Damián Pillár, žiak 3. ročníka. Podmienkou bolo zaspievať dve piesne, z toho jednu bez hudobného doprovodu. Konkurencia aj tréma bola silná. Ani po veľmi peknom výkone sa mu nepodarilo umiestniť. 

          Damiánovi ďakujeme za reprezentovanie školy a verím, že aj to ho bude motivovať v rozvíjaní svojho talentu.

Sontag, riad. ZŠ

 

KLIK fotoalbum

          Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu.

          V našej obci sme na tento sviatok pripravili kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci materskej a základnej školy. Myslím si, že vystúpenie detí je pre mamky asi to naj, čo im mohli v tento deň darovať. Bola to veľmi milá a vzácna chvíľa. Verím, že to každá mamka, pri pohľade na svoje dieťa na javisku pociťovala. K tejto slávnostnej chvíli prispelo vystúpenie mužskej speváckej skupiny Milpošan a detskej speváckej skupiny Čatinka.

          V 16. storočí sa v Anglicku slávil sviatok matiek pod názvom Materská nedeľa (alebo Nedeľa matiek) a pripadal na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Mnoho chudobných ľudí vtedy slúžilo v bohatých domácnostiach ďaleko od domova a nemohlo tráviť čas so svojimi matkami. Preto služobníci dostávali na tento deň voľno, aby sa mohli vrátiť domov alebo navštíviť kostol vo svojom rodnom meste, kde žili ich matky a ďalší príbuzní.

          Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek.

 

Sontag, riad. ZŠ

 

KLIK fotoalbum

          Po triednych kolách sa v piatok 3.3.2023 konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. V tejto celoštátnej súťaži v prednese poézie a prózy sa prezentujú recitátori už 69 rokov.

          Nášho školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. V porote bola PaedDr. Karnišová z materskej školy, Mgr. Sedláková , uč. ZŠ a Mgr. Šašalová riad. MŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V I. kategórii boli žiaci 1. a 2. ročníka a v II. kategórii žiaci 3. a 4. ročníka.

Porota rozhodla:

      I.kategória

  1. miesto: Maxim Straka, 2.r.
  2. miesto: Alica Petríková, 1.r.
  3. miesto: Ján Špes, 2.r.

 

       II.kategória

  1. miesto: Tamara Poráčová, 4.r.
  2. miesto: René Džačovský, 3.r.
  3. miesto: Nina Hrabčáková, 4.r.

          Ďakujeme všetkým recitátorom, porote a blahoželáme umiestneným.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Karneval je veľmi obľúbenou aktivitou našich žiakov. My sme ho zorganizovali v piatok 17.2. v telocvični. Žiaci to zobrali zodpovedne. Masky boli úžasné. Mohli ste tu stretnúť kovboja s koňom, slnečnú sústavu, Elzu, požiarnika, draka, Pipi, futbalistov, semafór, princezné ….. a ďalšie krásne masky. Žiaci si zatancovali aj zasúťažili. Mali možnosť osviežiť sa kofolou. Asi najviac očakávaným bodom karnevalu bola tombola. Každý získal aspoň jednu cenu a niektorí aj viac.
          Na koniec každý dostal keksík a niektorým sa ušiel aj balón. Podľa reakcií detí, karneval si užili a to nás teší. Za krásne masky patrí poďakovanie aj rodičom.

Sontag, riad. Z

KLIK fotoalbum

          31. januára vydaním vysvedčení sme ukončili I. polrok školského roku 2022/23. Za tento čas sme stihli aj niekoľko aktivít. V septembri, pri príležitosti Dňa mlieka, sme si porozprávali čo-to o mlieku. Aktivity si pripravila p. uč. Sedláková, ale pre chorobu ich nemohla odprezentovať. Začiatkom októbra sme vystúpili v kultúrnom dome s programom pri príležitosti mesiaca úcty k starším a v polovici októbra sme zorganizovali jesenné cvičenia v prírode, na ktorých si žiaci zasúťažia, zahrajú hry, opekajú slaninku a v neposlednom rade sa tu stmeľuje nové zloženie kolektívu. Koncom mesiaca nás navštívilo prešovské divadielko Portál s príbehom Rozprávkový hrniec. Na Mikuláša, po dvoch rokoch, sme vystúpili s programom pred OcÚ a deti dostali od Mikuláša balíčky. Mikuláš navštívil aj našu školu. Pod stromčekom si žiaci našli ďalšie tituly kníh do žiackej knižnice.
          V polovici decembra sme využili so žiakmi prvý väčší sneh na sánkovačku. Prebehli triedne kolá Pytagoriády – matematickej súťaže. Pred Vianocami, ako novú aktivitu vďaka p. uč. Štefančíkovej, sme začali rozbaľovať adventný kalendár a pár dní pred prázdninami sme spoločne piekli medovníčky. Pre veľkú chorobnosť žiakov sme preložili odovzdávanie osobných darčekov na nový rok. V novom roku sme dokončili rozbaľovanie adventného kalendára. V januári nás reprezentoval, na okresnom kole súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko, Maxim Straka, žiak 2. ročníka. Umiestniť sa mu žiaľ nepodarilo. Informácie o týchto aktivitách sme uverejňovali aj na stránke EDUPAGE, ktorú sme spustili začiatkom tohto školského roku, avšak tu majú prístup iba rodičia.
          V druhom polroku nás čakajú školské kolá Hviezdoslavovho Kubína, okresné kolo Pytagoriády … a ďalšie aktivity, o ktorých Vás budeme informovať.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

            Súčasťou ZŠ v Milpoši, je tento školský rok, aj Školský klub detí (ŠKD). Jeho úlohou je poskytnúť deťom výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania. ŠKD ponúka celú škálu voľno- časových aktivít a záujmových činností, vychádzajúcich z Výchovno- vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje jednotlivé ciele, metódy a formy, kompetencie a v neposlednom rade aj Plán práce na školský rok 2022/2023, rozdelený do štyroch ročných období.

            Organizácia v ŠKD prebieha v spolupráci s p. riaditeľom, p. triednou učiteľkou a má určitú postupnosť. Začíname oddychovou (relaxačnou) činnosťou, ktorá slúži na odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania. Medzi tieto činnosti patria napríklad rôzne relaxačné hry, kartové a spoločenské hry, kreslenie, oddych na koberci, počúvanie relaxačnej hudby, čítanie rôznych kníh a používanie pracovných listov z detských časopisov. Používame taktiež aj lego kocky a rôzne iné pomôcky, ktoré poskytuje škola.

            Pokračujeme rekreačnými činnosťami, ktoré sa snažíme realizovať na čerstvom vzduchu. V prípade zlého počasia sa presúvame do telocvične. Tu zaraďujeme rôzne pohybové hry, loptové hry, hry so švihadlami, vychádzky do blízkeho okolia ale aj voľné samostatné hry, podľa výberu detí.

            V záujmových činnostiach sa prelínajú všetky výchovné zložky. Spoločensko- vedná, pracovno- technická, prírodno- environmentálna, esteticko- výchovná a telovýchovná oblasť, do ktorej patrí aj športová a dopravná výchova. Patrí tu široké spektrum rôznych výtvarných činností, kde sa snažíme používať napríklad aj odpadové materiály, hudobná výchova,dramatizácia krátkych rozprávok, rôzne hudobno- pohybové hry, zásady slušného správania a stolovania, pravidlá ŠKD. Zaoberali sme sa aj témou odpad a jeho triedenie, pozorovali sme zmeny v prírode, rozprávali sme sa o správnom zbere húb, vyrábali rôzne práce s jesennou tématikou a je tu ešte mnoho ďalších tém, ktoré sme prešli v súlade s výchovno- vzdelávacím programom.  

            Didaktické hry, ktoré realizujeme, sú spojené s prípravou na vyučovanie a deti si upevňujú nimi svoje vedomosti. Sú to hádanky, rôzne pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj matematických predstáv, alebo pracovné listy zo slovenského jazyka a iné didaktické hry.

            Snažíme sa spoločne v našom ŠKD vytvárať príjemnú atmosféru. Je dôležité dbať aj na rozvoj pozitívnych priateľských vzťahov. Deti sa najradšej hrajú samostatne s rôznymi hračkami, ale obľubujú aj pohybové hry. Po úvodných mesiacoch je celková klíma v ŠKD pozitívna.

Deti sú šikovné a zapájajú sa do všetkých činností. V ŠKD prebiehajú vzťahy bez väčších konfliktov. Snažíme sa jeden druhého rešpektovať a byť k sebe všetci ohľaduplní.  

 

Figurová, vychovávateľka v ŠKD

KLIK fotoalbum

          Vo štvrtok 13.10. sa žiaci základnej školy a materskej zúčastnili jesenného cvičenia v prírode. Je to aktivita, ktorá sa zvyčajne organizuje 2x za školský rok. Počasie nám prialo. Zrána bolo chladno, ale doobeda sa oteplilo a bolo až horúco. Súťažami a hrami sa utužujú novovzniknuté kolektívy a v závere si žiaci majú možnosť opekať slaninku, špekáčik ….

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          5. septembra začal nový školský rok 2022/23. S našimi žiakmi a žiakmi z materskej školy sme sa stretli v telocvični na slávnostnom otvorení. Prítomným žiakom, rodičom, zamestnancom školy sa prihovorili riaditeľ základnej školy Mgr. Ľubomír Sontag a starosta obce Ladislav Rabatin, ktorý odovzdal novým žiakom – prvákom ich prvú knižku Nika a Leo sa učia abecedu. Novinkou je zriadenie školského klubu, ktorý bude pracovať na našej škole od utorka 6.9.2022. Vychovávateľkou bude naša nová kolegyňa Miriama Figurová. Novou tvárou v kolektíve je aj Mária Hrabčáková, ktorá bude pracovať ako asistentka učiteľa. V tomto školskom roku bude na našej základnej škole 30 žiakov.
        Všetkým zamestnancom a rodičom želám veľa zdravia, síl a elánu a verím vo vzájomnú spoluprácu pri riešení prípadných ťažkostí, ktoré nám nový školský rok prinesie.

Sontag, riad. ZŠ

Počítadlo návštev
204196
Používateľov dnes : 87
Tento rok : 16158
Celkom užívateľov : 204195
Náhľady dnes : 170
Celkom náhľady : 1212047
Kto je on-Line : 2
Priame prenosy obradov
z Chrámu sv. apoštolov
Petra a Pavla v Milpoši
Anketa
Ohodnoťte našu webstránku?
Kalkulačka

Počasie