www.milpos.sk
Dátum- čas

Menu
Kategórie článkov
Kalendár archívu článkov
marec 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Panoráma obce

Aktuality ZŠ

Aktuality pre základnú školu

KLIK fotoalbum

  Slávik Slovenska organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský.
          Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov.
Začína sa každoročne vo februári. Víťazi školských kôl postupujú na okresné kolá, víťazi okresných kôl na krajské kolá. Z víťazov krajských kôl sa potom sformuje finálová zostava Slávika Slovenska, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Dovedna ich je 24. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska.
V tomto roku sa koná 30. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Po dvoch rokoch nútenej prestávky sme sa stretli na okresnom kole, ktoré organizovala ZUŠ v Lipanoch. Našu školu úspešne reprezentoval Damián Pillár. Speváci súťažia s dvomi piesňami . Jedna pieseň musí byť zo spevníka, ktorý zostavuje organizátor – Slávik Slovenska a druhá ľubovoľná. Jednu z dvoch piesní musí súťažiaci zaspievať acapella – bez hudobného doprovodu. Porota, ktorej predsedala pani Monika Kandráčová sa rozhodla udeliť Damiánovi, za jeho výkon, 2. miesto.     
          Damiánovi blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy aj obce.

          Pred vyhodnotením súťaže vystúpil ľudový súbor ZUŠ, v ktorom Damián spieva a na husle hrá naša ďalšia žiačka Lea Petríková.
Organizátorom a všetkým prítomným ďakujeme za príjemnú atmosféru, krásny umelecký zážitok a tešíme sa o rok.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

,,Do života nedostaneš návod. Dostaneš matku.“
          Aj táto veľavravná veta odznela v nedeľu 8. mája v kultúrnom dome v Milpoši, na vystúpení žiakov
základnej a materskej školy. Svojim programom sa snažili potešiť mamky pri príležitosti Dňa matiek.
Pripravili si básne, piesne , scénky, tanec aj hovorené slovo. Svojim spevom potešila aj mužská
spevácka skupina Milpošan. Verím, že sa nám podarilo potešiť srdiečka prítomných mamičiek
a dúfam, že sa po dvojročnej prestávke ešte do konca tohto školského roka stretneme na ďalších
tradičných aktivitách.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Tradičnou aktivitou našej školy pri príležitosti Dňa Zeme je zber malého, zdraviu neškodného odpadu popri hlavnej ceste, ktorá vedie od križovatky do obce. Pre protipandemické opatrenia sme túto aktivitu zorganizovali, v spolupráci s OcÚ, po dvoch rokoch, v piatok 22.4.2022 na Deň Zeme. Pán starosta nás so žiakmi previezol od OcÚ k mostu. Tam žiaci dostali reflexné vesty, rukavice a vrecia. Boli oboznámení s postupom a bezpečnosťou pri práci. Následne sme v dvoch skupinách, po oboch stranách cesty postupovali smerom k obci. Priebežne sme vrecia vysypávali a traktor ich odvážal. Boli sme prekvapení, čo sme popri ceste našli. Napríklad topánky, fľaše od alkoholu, plechovky, šatstvo ….

          Vďaka žiakom našej školy je, aspoň nateraz, vyprataný vjazd do našej obce a verím, že po tejto skúsenosti si žiaci aj budúcnosti uvedomia, aké dôležité je udržiavať prostredie, v ktorom žijeme, čisté a bez odpadu, ktorý tam vôbec nepatrí.

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          13. 4. 2022 boli rodičia zapísať svoje deti , ktoré spĺňajú podmienky pre začatie plnenia povinnej školskej dochádzky, do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023. Zápis si pripravila p. učiteľka Štefančíková, ktorá bude budúcim prvákom triednou učiteľkou. Pri rozhovore so žiakom sa p. učiteľka snažila zistiť, či budúci školáci poznajú farby, geometrické útvary, ako kreslia postavičku, akú majú výslovnosť …. a či sa tešia do školy. Možno trochu nesmelí, ale veľmi usilovní plnili úlohy, ktoré boli pre nich pripravené.

          Do 1. ročníka školského roku 2022/2023 je zapísaných 10 žiakov. Tešíme sa na nich!

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Od roku 1992 si 22. marca celý svet pripomína Svetový deň vody. Pripomenuli sme si ho aj my v našej základnej škole, v piatok 25.3.2022, vďaka pani uč. Tkáčovej, ktorá pripravila aktivity pre žiakov k tejto téme. Spoločným rozhovorom sme prišli na to, že našu planétu tvorí až 70% vody, no iba 1% z nej tvorí pitná voda. Taktiež, aké bohaté je naše krásne Slovensko na rôzne pramene, ktoré si musíme chrániť, pretože nie sú vo svete samozrejmosťou akoby sa to mohlo na prvý pohľad zdať. Riešili sme rôzne otázky, napr.: Prečo je dôležité vodou šetriť? Ako šetriť vodou? Ako šetrím vodou ja? Koľko vody by mal človek za deň vypiť? Aká voda je najzdravšia? Akú vodu pijeme?…a mnoho iných zaujímavostí, ktoré sme sa dozvedeli pri plnení zábavných úloh.
          Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, dospeli sme k záveru, aké nesmierne dôležité je pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.

Štefančíková, uč. ZŠ

KLIK fotoalbum

21.marec- Svetový deň Downovho syndrómu
          Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Výzva bola určená všetkým, ktorí chceli prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Táto výzva zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.
          Aj tento rok 21.marca 2022 sa naši žiaci zapojili do tejto výzvy s odhodlanosťou a chuťou prejaviť dvoma rôznymi ponožkami, že všetci sme odlišní, no jedineční a nenahraditeľní zároveň.

Štefančíková, uč. ZŠ

KLIK fotoalbum

          V stredu 9. marca 2022 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá je na Slovensku najprestížnejšou a najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Zúčastnili sa ho žiaci – víťazi triednych kôl 1. – 4. ročníka. Žiaci sa svedomito pripravovali a ich ukážky boli pútavé. Svojou prítomnosťou nás poctili naši škôlkari, ktorí so zatajeným dychom pozorne sledovali prednášateľov. Vzácnu a skúsenú porotu tvorili: pani učiteľka z MŠ PaedDr. Karnišová Monika asistentka Mgr. Sedláková Martina. Súťažiaci si boli silným súperom a porota mala čo robiť, aby sa dohodla. Chvíľu to vyzeralo, že vyhrajú všetci ? no víťazi sa predsa našli.

Vyhodnotenie:

I. Kategórie: 1. – 2. ročník                                   II. Kategórie: 3. – 4. ročník

1. René Džačovský                                              1.  Diana Pillárová                 
2. Elena Figurová                                                 2. Terézia Poráčová
3. Ján Špes                                                            3. Nina Hrabčáková

Štefančíková, uč. ZŠ

KLIK fotoalbum

          V piatok, pred jarnými prázdninami sme zorganizovali pre žiakov základnej školy karneval. V minulom roku sa nám to nepodarilo, takže atmosféra okolo tohtoročného karnevalu bola neuveriteľná. Veľmi sme sa tešili. Dokonca aj spolužiaci, ktorí museli byť v tom čase doma v karanténe, mali možnosť zapojiť sa online. Karneval online? Áno! Bolo to veľmi zaujímavé, keď žiaci doma, ktorí boli tiež v maskách sledovali predstavovanie masiek, či vyhlasovanie tomboly, do ktorej sa tiež mohli zapojiť.

          Ďakujeme rodičom za ich aktívny prístup pri príprave. Každý mal masku!!! Deti mali k dispozícii vodu na pitie, rozdali sme 50 cien tomboly a sladkosť. Zatancovali sme si, zasúťažili a unavení, plní dojmov sme odchádzali domov. Že vraj bolo super!

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          V stredu 2.2.2022 sme žiakom vydali polročné vysvedčenia. Jednodňové meškanie bolo z dôvodu karantény, ktorá je aktuálne 5 dní. 16 marca budú dva roky, odkedy sa začal v našej krajine ,,rozťahovať,, vírus Covid_19 a následne boli a stále sú prijímané protipandemické opatrenia, ktoré ovplyvňujú náš život a samozrejme sa to týka aj prevádzky škôl.
          Máme za sebou 1. polrok školského roku 2021/22. Začali sme ho slávnostne 2.9.2021 v školskej telocvični. Kým opatrenia dovoľovali, zorganizovali sme jesenné cvičenia v prírode. V septembri sme stihli privítať obľúbené divadlo Portál s predstavením O červenej čiapočke.
          Kúpou čokoládovej tyčinky sme podporili deti v Rwande cez Pápežské misijné diela. Je to oficiálna organizácia Katolíckej cirkvi, ktorá pomáha Sv. Otcovi v starostlivosti o rast a rozvoj celej misijnej Cirkvi.
V októbri sme sa zapojili do súťaže knižného vydavateľstva Slovart, s ich novou knihou Vitaj v múzeu, kde mali žiaci za úlohu nakresliť alebo opísať historickú pamiatku z nášho okolia. Za tieto práce sme získali 3 knihy do školskej knižnice.
          V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa naši žiaci pravidelne stretávajú na spoločnom čítaní , na ktorom sa spoločne s p. učiteľkou Štefančíkovou, ako koordinátorkou rozvoja čitateľskej gramotnosti na našej škole, venujú prečítanému textu, prípadne knihe, z ktorej text pochádza. Zaujímavou aktivitou pre žiakov bola návšteva knižnice v Lipanoch. Pani uč. Štefančíková, zorganizovala túto aktivitu v mesiaci október. Pracovníčka knižnice p. Šimová oboznámila žiakov so spôsobom, akým slúži knižnica, ako sú knihy v knižnici roztriedené, aký je spôsob vypožičiavania kníh, hlavne v tomto obmedzovanom režime. Následne si mohli žiaci knihy poprezerať.
          Ako pripomienku 100. výročia smrti P. O. Hviezdoslava, vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rok 2021 Rokom Hviezdoslava. My sme si to so žiakmi pripomenuli aktivitou, na ktorej boli žiaci oboznámení s osobnosťou a dielom tohto literárneho velikána našej histórie.
Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom, ktorá prebiehala online. Žiaci , spoločne s rodičmi, mohli poslať na účet zbierky ľubovoľnú čiastku. Tí, ktorí tak urobili boli odmenení samolepkou a odznakom s logom Hodina deťom.
          Pokračujeme v projekte Triedim, triediš, triedime … Žiaci veľmi radi triedia a dokonca si asistujú, keď niekto má niečo na triedenie. Zapojili sme sa do projektu Recykluj a vyhraj, v ktorom sme boli minulý rok úspešní v dvoch kategóriách.
          Máme za sebou školské kolo Pytagoriády, ktoré, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, bolo online. Máme dvoch víťazov v kategóriách P3 a P4, ktorí postupujú do okresného kola, ktoré je plánované v marci.
6. decembra k nám prišiel Mikuláš s čokoládovým vajíčkom a prekvapením v ňom. Pod stromčekom si žiaci našli ďalších 7 nových titulov do žiackej knižnice.
          Pred vianočnými prázdninami sme stihli docvičiť, nahrať a vydať CD s názvom Vianoce s hudobnou výchovou. Tejto udalosti je venovaný samostatný príspevok na obecnej webovej stránke.
Ani nám sa nevyhli karantény z dôvodu priameho kontaktu žiakov či učiteľov s pozitívnou osobou na Covid_19. Vyučovanie pokračovalo online. Pri tejto príležitosti chcem opäť poďakovať rodičom našich žiakov za spoluprácu a verím, že spoločne zvládneme aj 2. polrok. Čo nás v ňom čaká? Uvidíme!

Sontag, riad. ZŠ

KLIK fotoalbum

          Vieme, že v našej obci už pracuje ženská spevácka skupina, mužská spevácka skupina, pred dvomi rokmi vznikla v našej škole spevácka skupina Hlások a v obci detská spevácka skupina Čatinka. Niet teda, pochýb, že Milpošania sú spevaví ľudia.
          V týchto dňoch sa Vám dostáva do rúk vianočné CD. Vianočné piesne a koledy pochádzajúce z učebníc hudobnej výchovy 1. – 4. ročníka naspievali žiaci základnej školy v Milpoši, pod názvom Vianoce s hudobnou výchovou. Koncom minulého školského roka sme začali piesne nahrávať. So zvukárom Samom Pospíšilom z Lipian (pracuje napr.: pre Kollárovcov, Kandráčovcov, Kristínu, Lucku Vondráčkovú ….) sme na troch stretnutiach postupne nahrali 9 piesní. Podklady piesní sú z CD Jano Pavelčák deťom, ktoré nám slúžia pri nácviku piesní na hodinách HUV. Pri dvoch skladbách sme si podklady požičali s internetu. Na obale CD je námet, ktorí navrhli a nakreslili žiaci a vo vnútri je pár záberov z natáčania. Polep na kartónový obal nám vytlačil grátis p. Gladiš z Glóbusu a my sme ho, spolu so žiakmi nalepovali a vyrezávali otvor na vloženie CD.
          Veľmi pekne ďakujem deťom, že dokázali našu vec držať dlho v tajnosti, kolegyniam, obecnému úradu a všetkým zúčastneným za spoluprácu!
          Všetkým želám pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších!

Sontag, riad. ZŠ

Počítadlo návštev
204193
Používateľov dnes : 84
Tento rok : 16155
Celkom užívateľov : 204192
Náhľady dnes : 161
Celkom náhľady : 1212038
Kto je on-Line : 3
Priame prenosy obradov
z Chrámu sv. apoštolov
Petra a Pavla v Milpoši
Anketa
Ohodnoťte našu webstránku?
Kalkulačka

Počasie